Op latere leeftijd je kaak verzetten

Eigenlijk is iedere reden om een chirurgische kaakcorrectie of chirurgische kincorrectie

te ondergaan legitiem. Wat de reden voor u ook is, u wilt doormiddel van deze ingreep iets laten doen aan iets waar u last van heeft. De psychische gevolgen die een kleine onderkaak met zich mee nemen bijvoorbeeld. Het kan zijn dat dit een onzeker gevoel geeft.

Een ander woord voor de kleine kaak die u misschien wat meer zegt is overbeet. Je kan ook een openbeet hebben. Dit is dat je je mond niet meer goed kan sluiten als gevolg van te grote onderkaak. Er ontstaat dus een spleet tussen de onder en boven kaak. En hierdoor kan de mond niet goed meer gesloten worden. Dit is een voorbeeld van een reden om naar de tandarts of orthodontist te gaan. Deze onschuldig lijkende aandoening kan best wat schade veroorzaken. Denk maar is aan snurken door een verkeerde houding, tanden die gaan knarsen of dus de psychische problemen omdat je jezelf niet meer aantrekkelijk vind met een overbeet of openbeet. Vaak wordt er op jonge leeftijd iets aan gedaan door een beugel. Nu kan het zijn dat u door omstandigheden hier vroeger niks aan kon laten doen. Nu is het mogelijk om als volwassene nog een beugel te krijgen. In hele extreme gevallen zal er een operatie plaats vinden om de kaak in z’n geheel te verschuiven. Dit wordt het liefst zo min mogelijk gedaan omdat deze operatie redelijk heftig is. Dit traject duurt meer dan een jaar. Dit heeft te maken met de voorbereiding, de operatie en de nazorg die hierna komt. De operatie zal plaats vinden onder een volledige narcose. Na de operatie mag je nog niet direct naar huis. Je moet nauwlettend in de gaten gehouden worden en moet hoogstwaarschijnlijk drie dagen in het ziekenhuis verblijven. De kaak moet namelijk volledig tot rust komen.