Ergotherapie

Ergotherapie is de paramedische discipline welke zich focust op het weer mogelijk maken van alle dagelijkse handelingen welke mensen door een ziekte of psychische ziekte of restrictie hebben gekregen. Het begrip ergotherapie is afkomstig van de Griekse ergon, welke handeling, werken of daad als betekenis heeft. Vroeger werd ergotherapie Amersfoort als een bezigheidstherapie gezien. Nu is dat compleet anders.

Problemen met de dagelijkse activiteiten

Opvallend is dat ergotherapie de kijk op de omgeving en de persoon plus activiteit bekijkt. Op basis van een gesprek worden de belangrijkste zaken vastgesteld om weer te verbeteren. Denk hierbij aan:

–        De zelfredzaamheid van een persoon. Wassen kleden en eten!

–        De productiviteit verhogen op het werk of in school

–        De vrije tijd (sporten en hobby’s)

–        Wonen

–        Mobiel zijn (ook met de rolstoel)

 

Kennisoverdracht en training is belangrijk.

Doelen voor iedere behandeling

Op basis van een verkennend gesprek wordt een doel vastgesteld voor de ergotherapie. Het wordt geformuleerd in een lange termijn doel en mogelijk kortere termijn doelen. De lange termijn houdt het doel van de hele periode in de gaten. De kortere doelen zijn de subdoelen om dit doel te behalen. Het heeft meer te maken met de vaardigheden welke men moet leren om te slagen in het lange termijn doel.

De ergotherapeut maakt het mogelijk om problemen op te lossen. Ze werken vaak in een aantal werkvelden. Het gaat hierom:

  1. De Geestelijke gezondheidszorg
  2. De Geriatrie
  3. De Ontwikkelingsstoornissen
  4. De Fysieke revalidatie
  5. De Cognitieve revalidatietherapie

De therapeuten werken in revalidatiecentra, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en andere zorginstellingen, dagverzorgingscentra, verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Er zijn meerdere beroepsverenigingen en brancheverenigingen waarin de ergotherapeuten zich verenigen om kennis te delen. Hier kunt u ook een goede therapeut vinden. Het is goed om de mogelijkheden te ontdekken en om hier goed gebruik van te maken. Het is prettig om de mogelijkheden te ontdekken.